Inspiratie & begeleiding

Destinae biedt inspiratie en begeleiding op het terrein van levensbeschouwing en identiteit, zowel op individueel als op groeps- en organisatie niveau.

Vanuit Destinae worden workshops, (na)scholingen en trainingen op het gebied van levensbeschouwing, burgerschapsvorming, zingeving, religie, diversiteit en identiteit op maat aangeboden. Hierbij kunt u denken aan de didactiek van levensbeschouwelijk leren, maar ook aan het verdiepen van levensbeschouwelijke thema’s of aan de begeleiding van organisaties (in transitie) op het gebied van identiteit en levensbeschouwelijk leren.

Achtergrond

Myrthe Kelder Destinae

Na mijn studies aan de Universiteit van Utrecht (BSc Algemene Sociale Wetenschappen, MA Theologie en Religiewetenschappen en de educatieve masteropleiding tot eerstegraads docent Godsdienst/Levensbeschouwing) heb ik enkele jaren als docent Godsdienst, Levensbeschouwing en Ethiek gewerkt in het voortgezet én primair onderwijs. Vervolgens ben ik als ‘hogeschooldocent Identiteit’ aan een lerarenopleiding gaan werken, waar ik (aankomend) leerkrachten professionaliseer in het (vorm)geven van lessen godsdienst/levensbeschouwing, geestelijke stromingen, ethisch denken en burgerschapsvorming. Daarnaast begeleid ik hen bij de ontwikkeling van hun persoonlijke en professionele identiteit.

Ik kreeg vanuit onderwijsinstellingen en andere organisaties steeds vaker de vraag of ik iets voor hen kon betekenen vanuit mijn expertise. Sinds ik met Destinae ben gestart heb ik al mogen bijdragen aan veel waardevolle projecten.

Werkzaamheden

aves

Stichting Aves
- Als identiteitsbegeleider op protestants-christelijke en samenwerkingsscholen

vonkt

VONKT (voorheen Centrum voor Levensbeschouwing)
- Als trainer Identiteit: o.a. werkzaam binnen het leerbedrijf ‘Atelier Identiteit’- i.s.m. NHL Stenden Hogeschool – waar PABO studenten worden begeleid in het ontwikkelen van levensbeschouwelijk lesmateriaal voor het werkveld.

gvo

Protestants-Christelijk Centrum voor Godsdienstig vormingsonderwijs (PCGVO) / Centrum voor Vormingsonderwijs
- Als docent: het verzorgen van een nascholingsaanbod voor GVO docenten rondom thema’s als wonderverhalen, meervoudige intelligentie, filosoferen met kinderen, verlieservaringen, interreligieuze dialoog, reisverhalen in de Bijbel.
- Als intervisor: het begeleiden van intervisie bijeenkomsten van GVO docenten (intervisie, coaching)
- Als levensbeschouwelijk expert: het inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van een landelijke studiedag voor GVO docenten met als thema ‘Verhalen leven!’

ikos

IKOS
- Als auteur en redacteur: het ontwikkelen van (thematische) lessen Godsdienst en Levensbeschouwing voor IKOS onderwijs (gvoplein.nl/zinvolleronderwijs.nl)

kpz

KPZ
-Als hogeschooldocent Godsdienst en Levensbeschouwing aan een lerarenopleiding houd ik mij bezig met het professionaliseren van studenten en leerkrachten bij het vormgeven van lessen godsdienst/levensbeschouwing, geestelijke stromingen en burgerschapsvorming, maar ook bij het vormgeven van vieringen en rituelen op school. Ik begeleid hen tevens bij de bewustwording en ontwikkeling van hun (levensbeschouwelijke) identiteit als professional.
-Als kerndocent Identiteit binnen de masteropleiding Leren & Innoveren houd ik mij bezig de identiteit (‘het verhaal’) van organisaties, onder andere vanuit de context van verander- en innovatieprocessen. Thema’s hierbinnen vormen o.a. normatieve professionalisering, professionele identiteit, zingeving en waarden van individu en organisatie, integriteit en ethiek in organisaties.

Divers
Bij verscheidene opdrachtgevers (bijvoorbeeld Cibap (MBO), Scholierenacademie Rijksuniversiteit Groningen, verschillende stichtingsbesturen in PO en VO)
- Als inspirator: het verzorgen van inspiratiesessies, workshops of bezinningsmomenten rondom levensbeschouwelijke, maatschappelijke of identiteitsgerelateerde thema’s. Denk aan thema’s als ‘werken aan een betere wereld / duurzaamheid’, ‘vieringen en rituelen (op school)’ of ‘dialoog in de klas’.

Neem gerust contact met mij op om vrijblijvend de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.

Contactgegevens

logo

Destinae | Myrthe KelderLinkedIn

KvK: 70020116
crkbo

Bericht sturen

Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Bericht: